Inteligentny system do zarządzania niezawodnością, bezpieczeństwem i eksploatacją systemów wodno-ściekowych zdobywa złoty medal w międzynarodowym konkursie Brussels Eureka 2016

Opracowany w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN) we współpracy z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. (Dział Hexagon Safety&Infrastructure), inteligentny system ICT służący do komputerowego wspomagania zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, został nagrodzony złotym medalem podczas światowych targów „BRUSSELS INNOVA 2015". Ponadto projekt otrzymał wyróżnienie od Perm National Research Polytechnic University (PSTU).

To pierwszy na polskim rynku zintegrowany system zarządzania o tak kompleksowym działaniu. Jego innowacyjność polega na łączeniu i współpracy różnych programów do realizacji zadań zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym, zastosowaniu metod i algorytmów modelowania matematycznego i optymalizacji wielokryterialnej oraz bezpośredniej integracji z systemem paszportyzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zwykle są traktowane w przedsiębiorstwach wodociągowych jako niezależne systemy.

Opracowany system składa się z 5 zintegrowanych modułów funkcjonalnych: monitoringu hydraulicznego (SCADA), systemu mapy numerycznej sieci wodociągowej (GIS), systemu informacji o klientach (CIS), modelu hydraulicznego sieci oraz algorytmów optymalizacji, aproksymacji i sterowania. Wspomagane jest zarządzanie siecią zapewniając kompleksową realizację zarządzania operacyjnego i strategicznego całym zintegrowanym systemem wodno-ściekowym.

Implementacja systemu ICT w przedsiębiorstwie wodociągowym pozwala nie tylko na redukcję kosztów eksploatacyjnych sieci wodociągowej, ale także na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci oraz zapewnienie dobrej jakości produkowanej wody. W szerszej perspektywie prowadzi to do zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego przedsiębiorstwa, eliminacji wycieków z sieci, a tym samym ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo drogocennych wód głębinowych.

Obecnie, system jest wdrażany w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów w Katowicach, największej tego typu jednostce w Polsce i jednej z największych w Europie, oraz w przedsiębiorstwie Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja. 

 

► O projekcie   ► O wynalazku   ► O konkursie