HxGN LOCAL GEOFORUM CS 2017

18. ROČNÍK


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám všem za účast na HxGN LOCAL GeoForum cs 2017

.... a děkujeme za přívětivé ohlasy na konferenci. 
Soudě dle Vašich komentářů se nám letos podařilo sestavit program konference tak, že si v něm každý našel své téma a získal mnoho nových podnětů a informací. 

Konferenční dny ve Valči si můžete ještě připomenout ve fotoreportáži a aktivní účastníci druhého ročníku orientačního běhu zde mohou nahlédnout do výsledkové listiny.

Bylo nám ctí se s Vámi všemi setkat a těšíme se na další pracovní nebo společenské setkání v průběhu roku a nejpozději za rok na viděnou na 19. ročníku naší uživatelské konference.

 

Tým Hexagon Safety & Infrastructure